Det kan vara både kostsamt och tidskrävande att arrangera ett företagsevent. Då finns det kostnadseffektiva alternativ som alla inblandade vinner på – att anlita studenter som hjälper till att arrangera allt runt omkring evenemanget. Det finns studentorganisationer falustudent.se över hela landet som har både erfarenhet och vana av att sätta ihop skräddarsydda program för olika företag: luncher, invigningar, företagsevent, temafester etc.

Det är också ett rent kunskapsutbyte som sker när företag beslutar sig för att ingå ett mentorprogram med en högskola eller ett universitet. Det finns från flertalet skolor runt om i landet redan färdiga program att erbjuda i vilka man från företagets sida träffar sin adept mellan 2-3 timmar varje månad. Oftast är programmen anpassade för internationella och svenska studenter.

I Göteborg till exempel, ligger Chalmers Tekniska Högskola samt Chalmers Konferens och Restauranger. De kan hjälpa till att planera diverse företagsevent i just Göteborg; stora som små och allt från banketter med vackert dukade långbord, till mer avslappade och mysigt arrangerade småbord utställda i en festvåningssal eller i en mindre, intim lokal. De har även möjlighet att erbjuda scenbelysning samt ljudanläggning och ljus vid scenframträdanden etc.

Även i Stockholm går det utmärkt att anlita studenter som arrangörer av nästa företagsevent. På KTH – Kungliga Tekniska Högskolan – finns det cirka 12 000 studenter, alla till förfogande för företag som är intresserade av ett kunskapsutbyte genom exempelvis mentorprogram, utförande av examensarbete samt marknadsföringsaktiviteter där studenterna presenterar företaget som en framtida arbetsgivare. Studentkåren (THS) har ett stort kontaktnät och flera olika kanaler som kan hjälpa företag med att nå en eller flera specifika målgrupper och kan arrangera bl.a. föreläsningar, monterplatser samt återkommande events som Armada (arbetsmarknadsdagen) som årligen hålls i november månad.

Som företagare är det ett ypperligt tillfälle att gästföreläsa alt. besöka olika studentevenemang för att visa upp sig själv, och sitt företag, samt för att knyta kontakter inför framtiden. Om man är bekväm med att besöka någon av alla skolor i landet i egenskap av gästföreläsare och/eller inspiratör, är detta ett både uppskattat och smart sätt att koppla samman skola och näringsliv på ett naturligt sätt.