För att få ett team, stort som litet, att fungera bra tillsammans behöver man som ledare medvetet matcha erfarenheter, personligheter, kompetenser och intressen. Man vill att individerna i gruppen ska komplettera varandra, vilket i sig kan vara en klurig uppgift.

Fokus behöver ligga på teamets interna relationer samt på grupprocessen, syfte och mål måste vara så tydliga att det inte finns någon som helst tvekan över varför man gör det man gör. Det gemensamma målet ligger sedan till grund för hela arbetsprocessen, där de olika kompetenserna och personligheterna kan bidra var och en på sitt sätt. Här spelar förstås den kommunikativa förmågan en mycket viktig roll, ibland helt avgörande. Som chef behöver man därför inledningsvis vara närvarande, lyhörd och vägledande, för att så småningom inta en mer passivt inlyssnande och coachande roll.

Syfte och mål

Syftet med olika slags teambuilding-övningar är att öka förmågan till samarbete i den egna gruppen, mellan olika grupper som kan förekomma samt i vissa fall, med ledningen. Att öva upp sin samarbetsförmåga och att tillsammans lösa en uppgift och/eller ett problem, stärker det kreativa tänkandet och självkänslan på såväl individ- som gruppnivå. Målet är att stärka “vi-känslan” samt att tydliggöra gruppens olika roller och på vilket sätt de kompletterar varandra.

Det finns ett par saker till man bör ha i åtanke inför en övning:

  • sätt upp en tydlig tidsplan
  • lagom stora grupper gör så att alla känner sig behövda
  • sammansättning efter uppgift, dvs. “don efter person”
  • medlemmarna ska gemensamt komma fram till strategier och förslag på lösningar
  • en utvärdering av resultatet ska ske på ett konstruktivt sätt, under ordnade former
  • när alla övningsmoment är genomförda avvecklas teamet

Gör en ordentlig inventering

Som butiksägare är det viktigt att inventera sitt lager ett par gånger om året för att veta exakt vad som finns i gömmorna. Likadant bör man göra i en grupp, ny som gammal. Börja med att ta reda på vad gruppens medlemmar motiveras av, vilken/vilka roller medlemmarna brukar tilldelas/vill ha i en grupp, specificera styrkor, svagheter, kompetenser och särskilda intressen och hur allt detta kan användas i det dagliga arbetet.